ICOTEK, fidel als seus costums, novament presentarà les seves nombroses novetats en una nova edició de la important fira SPS IPC DRIVES que es celebra com ja és habitual a la ciutat alemanya de Núremberg els dies 24 a 26 de Novembre del present any.