Nova sèrie d’encoders programables IP65 d’eix buit i eix sortint destinats a aplicacions industrials, multiprogramació local /remota (TEACH-IN,USB o BLUETOOTH)